01

KIM JEST BROKER? /

Od pojawienia się na polskim rynku profesji „brokera ubezpieczeniowego” minęło już ponad 25 lat, a w dalszym ciągu spotkać się można z nieznajomością tematu… i to nawet wśród kadry menedżerskiej (!). Najczęściej broker mylony jest z multiagentem lub agentem i gdy proponuje swoją usługę, pada wówczas jednocześnie stwierdzenie i pytanie: „…byli już tacy przed panem, no to ilu PAN ma ubezpieczycieli w swojej ofercie?…” I wtedy mina pytającego bezcenna, jak usłyszy: „wszystkich” albo – „żadnego”.

02

ZGODNIE Z USTAWĄ. /

Zawód brokera od początku pełnego otworzenia się polskiego rynku ubezpieczeń na komercję postawiony został – dzięki odpowiednim regulacjom prawnym, chroniącym klienta – wśród profesji zaufania publicznego, podobnie jak lekarz czy adwokat. Jest to działalność (pomimo ostatnich częściowych deregulacji zawodu) wymagająca – oprócz oczywistego doświadczenia i wiedzy – zdania egzaminu państwowego i uzyskania odpowiedniej licencji. Ścisły nadzór nad poczynaniami brokerów sprawuje Ministerstwo Finansów – a konkretnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego poprzez swój Urząd KNF.

03

NASZA OFERTA. /

Każdemu KLIENTOWI, który zaufa nam i zechce powierzyć zajęcie się całokształtem zagadnień ubezpieczeniowych, proponujemy stworzenie takiego programu ubezpieczeniowego, który obejmie maksymalną liczbę hipotetycznie mogących się wydarzyć szkód a dających się statystycznie przewidzieć. I w zależności od wagi i prawdopodobieństwa tych potencjalnych ryzyk – zaproponujemy albo „oddanie” ich ubezpieczycielom (duże i prawdopodobne) albo pozostawienie ich „na własnym koncie” (małe i rzadko występujące).

UBEZPIECZENIOWE ABC

Umowa podstawowa
Umowa ubezpieczenia zawarta między ubezpieczycielem a ubezpieczającym (na jego rachunek lub na rachunek ubezpieczonego) na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Może być podstawą do zawarcia umów dodatkowych. Stosowana jest w przypadkach, gdy liczy się elastyczność konstrukcji umowy i jej dostosowanie do konkretnych, specyficznych potrzeb klienta a najczęściej występuje w ubezpieczeniach na życie.

FAKTY O IBC MANAGER

Zezwolenie KNF
IBC Manager sp. z o.o posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej Nr 2267/16 wydane przez UKNF w dniu 15.04.2016r. Nr w rejestrze UKNF – 2146/U

Ubezpieczenie OC brokera
Polisa nr K-09000402 wystawiona przez InterRisk TU SA Vienna Insurance Group; ważna do 31 marca 2018 roku
Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 1.875.927 euro
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 1.250.618 euro

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000608985
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XIII Wydział Gospodarczy KRS

PRZYDATNE LINKI

Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego
www.knf.gov.pl

Polska Izba Ubezpieczeń
www.piu.org.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
www.polbrokers.pl

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych www.pibuir.org.pl

MBA Manager
www.manageronline.pl

Manager Business Hub
www.managerbusinesshub.pl

LIDER W UBEZPIECZENIACH!