Aktualności

 Co 10 Polak ma już prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o prawie 11 proc. i wyniosła ponad mln osób na koniec 2022 r. Na prywatne polisy Polacy wydali blisko 880 mln złotych – o 12,45 proc. więcej r/r. Chętniej korzystamy z dodatkowej ochrony, szczególnie, że dostępne na rynku produkty są coraz bardziej kompleksowe. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu łatwiej m.in. zniwelować dług zdrowotny. Ten 11-procentowy wzrost liczby osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym pokazuje, że traktujemy je jako doskonałe uzupełnienie publicznego systemu i narzędzie pozwalające skutecznie dbać o zdrowie.

Pięciu ubezpieczycieli kontroluje ponad trzy czwarte rynku życiowego

Z opublikowanego w marcu raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że w minionym roku pięciu największych ubezpieczycieli w dziale I odpowiadało za w sumie 77,54% wartości sprzedaży sektora ubezpieczeń w Polsce. Zdecydowanym liderem rynku był PZU Życie. W 2022 r. zakład zebrał 8646,18 mln zł składek, co zapewniło mu 40,13% udziału w wyniku działu I. A co ciekawe, choć sprzedaż tego ubezpieczyciela w 2022 r. spadła o prawie 2% względem poprzedniego roku to jego udział rynkowy wzrósł o 0,3 punkty procentowe. Numerem dwa w „życiówce” był Allianz, a na najniższym stopniu podium, „zdobywając” brązowy medal, zameldowało się Nationale-Nederlanden. Czwarta lokata przypadła Vienna Insurance Group Polska (Compensa Życie oraz Vienna Life) a zestawienie TOP 5 rynku życiowego zamyka TUnŻ Warta.

KUKE urosła szybciej niż rynek

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych poinformowała, że w ubiegłym roku odpowiadała za jedną trzecią ubezpieczeń eksportowych i prawie 20% rynku ubezpieczeń należności ogółem. Objęte przez nią ochroną obroty stanowiły ok. 5% PKB Polski. Janusz Władyczak, prezes KUKE, przewiduje jednak, że w tym roku tempo rozwoju rynku będzie wolniejsze. Z danych Korporacji wynika, że w 2022 roku wartość ubezpieczonych przez nią obrotów wyniosła 145,7 mld zł. Z tej kwoty 52,8 mld zł (36,2%) stanowiły objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców. KUKE podkreśla, że takie liczby oznaczają, iż jej biznes rósł znacznie szybciej niż rynek ubezpieczeń należności, który – według opublikowanego w marcu raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń – powiększył się w obu segmentach o odpowiednio 10 i 11%.

Opracowano na podstawie Biuletynu PIU oraz „Gazety Ubezpieczeniowej”

Ubezpieczenie na urlop w kraju

W tym roku większość Polaków urlop spędzi w kraju, a na wakacje najczęściej uda się własnym samochodem. Przed wyjazdem warto zadbać o krajową polisę turystyczną oraz sprawdzić ubezpieczenie auta. AVIA sugeruje i proponuje: „o ile przed wyjazdem zagranicznym na ogół kupujemy ubezpieczenie turystyczne, to jadąc na urlop w kraju rzadko o tym myślimy. Teraz, gdy większą wagę przywiązujemy do zdrowia i bezpieczeństwa, warto sprawdzić, jakie ubezpieczenie turystyczne można kupić na wyjazd krajowy. Przede wszystkim powinno ono zapewnić pomoc w transporcie do szpitala i leczeniu w razie wypadku oraz pokrycie kosztów, jeśli w czasie urlopu wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę. Można też ubezpieczyć rower oraz inny sprzęt turystyczny, bagaż, a nawet swoje mieszkanie na czas wyjazdu. Przydatne może też być podwyższenie wariantu assistance w ubezpieczeniu samochodu”.

Aviva proponuje ubezpieczenie, które obejmuje koszty leczenia w razie wypadku oraz assistance (natychmiastową, 24-godzinną pomoc w nagłych wypadkach) do kwoty 5 tys. zł. W ramach ochrony ubezpieczony otrzyma również świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku do 10 tys. zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 50 tys. zł oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego na kwotę 1 tys. zł.

Grupa Aviva działa w 16 krajach. Obsługuje na całym świecie ok. 40 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 364 miliardów funtów.

Europa: polisy turystyczne z klauzulą covidową

TU Europa wprowadza do ubezpieczeń turystycznych klauzulę covidową, która zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na koronawirusa podczas podróży zagranicznej. Ochrona na wypadek zachorowania na Covid-19 jest dostępna m.in. w ubezpieczeniu Travel World, które Europa oferuje przez partnerów, oraz w ubezpieczeniu ITravel, które może kupić na stronie internetowej tueuropa.pl. Zgodnie z klauzulą covidową, w przypadku zachorowania na koronawirusa ochrona jest zapewniona w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, w wysokości do 50 tys. euro w produkcie Travel World i do 200 tys. zł w ITravel. Nowe zasady ochrony ubezpieczeniowej dotyczą wyjazdów zagranicznych od 21 czerwca, niezależnie od daty zakupu polisy. Klauzula covidowa nie obejmuje ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

Nowe ubezpieczenie grupowe Allianz Rodzina

Allianz przygotował nową ofertę ubezpieczenia grupowego – Allianz Rodzina. Produkt dostępny jest w nowej odsłonie u agentów ubezpieczyciela, multiagentów i w pozostałych kanałach sprzedaży. Zmieniony produkt Allianz Rodzina składa się z oferty bazowej oraz pakietów dodatkowych. Ofertę bazową przygotowuje się wybierając zakres główny, następnie pracownik ma możliwość indywidualnego wyboru dodatkowych pakietów jako uzupełnienie standardowej oferty, m.in. pakiet onkologiczny, kardiologiczny, komunikacyjny, chorobowy, dziecko czy senior. Produkt został wzbogacony także o nowe usługi assistance, m.in. pakiet fitness dla mamy, assistance pogrzebowe czy pakiet konsultacji lekarskich i badań. Dodatkowo podwyższono sumy ubezpieczeń, a w standardzie assistance klienci mają dostęp do tele-medycyny. Rozszerzone zostały także katalogi poważnych zachorowań (max. 65 jednostek), zabiegów operacyjnych, leczenia specjalistycznego (11 rodzajów), wczesnej postaci nowotworu (15 postaci). Allianz podkreśla również, że każdy proces związany z obsługą ubezpieczenia może być wykonany zdalnie.

Data: 03.08.2020
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Ubezpieczyciele łączą siły i wspierają lekarzy MSWiA

W obliczu trwającej pandemii AXA, Generali, Nationale-Nederlanden oraz UNUM wraz z Fundacją UNUM podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest wsparcie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w walce z koronawirusem. Firmy przekazały łącznie 300 tys. zł na zakup sprzętu, który umożliwia diagnozę zaburzeń układu oddechowego. W ramach inicjatywy szpital zostanie wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf – urządzenia, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, zaawansowanej diagnostyki układu oddechowego. Ponadto szpital zakupi urządzenia do wspomagania oddechu typu BiPAP. Dzięki ich zastosowaniu lekarze będą mogli szybciej i skuteczniej działać, a tym samym prowadzić leczenie pacjenta.

Ubezpieczyciele zaangażowani w inicjatywę wspólnie podkreślają: „Walka, jaką każdego dnia stacza służba zdrowia, wywołuje w nas wszystkich wyrazy uznania i szacunku. Jednocześnie budzi również poczucie solidarności społecznej i chęć niesienia pomocy. Jako branża ubezpieczeniowa, czujemy odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt będzie realnym wsparciem w codziennej pracy lekarzy.”

 

  • AXA to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. W Polsce oferuje ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne.
  • Grupa Generali jest jednym z wiodących ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce działa za pośrednictwem czterech spółek.
  • Grupa NN zajmuje się w świadczeniem usług ubezpieczeniowych oraz zarządzaniem inwestycjami. Działa w ponad 18 krajach. Firma wywodzi się z Holandii i ma 170-letnią historię.
  • UNUM Group jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Głównymi firmami są Unum US, Colonial Life, Starmount i Unum UK. Portfolio Unum obejmuje ubezpieczenia na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań. Unum zapewnia także szereg rozwiązań pracowniczych.
Data: 16.04.2020
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

AXA: porady dla narciarzy

AXA radzi swoim klientom, w jaki sposób korzystać z ubezpieczenia podróżnego podczas zimowego wyjazdu. Sugeruje m.in.: zapisanie numeru telefonu do Centrali Alarmowej i numeru ubezpieczenia. AXA zaleca klientom, by jak najszybciej zgłaszali wypadek lub nagłe zachorowanie – by centrala mogła skontaktować się z placówką, potwierdzić ochronę ubezpieczeniową i przejąć koszty leczenia, w razie potrzeby poinformować bliskich, zorganizować transport powrotny do Polski, zorganizować pobyt osoby towarzyszącej na miejscu. Jeżeli klient jest sprawcą wypadku, może skorzystać z OC. Należy podać poszkodowanemu numer swojego ubezpieczenia, a AXA przejmie rozliczenie kosztów wypadku. Podczas wyjazdu należy zbierać faktury, rachunki, całą dokumentację medyczną. Natomiast koszty drobnego leczenia można pokryć samemu – wystarczy zachować pisemne zalecenia medyczne i rachunki z apteki. W przypadku opóźnienia bagażu podróżnego lub opóźnienia lotu trzeba wziąć z lotniska zaświadczenia z linii lotniczych o niedostarczeniu bagażu lub opóźnieniu lotu.

AXA to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. W Polsce oferuje ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne.

Data: 15.01.2020
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

PZU Zdrowie otworzyło Centrum Medyczne we Wrocławiu

PZU Zdrowie oficjalnie otworzyło Centrum Medyczne PZU Zdrowie Wrocław Grabarska. To pierwsza placówka własna PZU Zdrowie we Wrocławiu. Jak podkreśla ubezpieczyciel, wyróżnia ją standard wyposażenia, kompleksowość obsługi medycznej i lokalizacja. W nowej placówce pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów, wykonać badania diagnostyczne i drobne zabiegi ambulatoryjne. Jest także część stomatologiczna z gabinetami wyposażonymi w sprzęt do precyzyjnej diagnostyki i leczenia minimalizującego ból.

PZU jest największą firmą ubezpieczeniową w Polsce, jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Data: 15.01.2020
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

KUKE podpisała umowę o współpracy z United Kingdom Export Finance

KUKE podpisała ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnej reasekuracji kredytów eksportowych. Dzięki niej możliwe stało się reasekurowanie przez KUKE kredytu finansującego polskie dostawy w ramach większego projektu eksportowego ubezpieczanego w całości przez UKEF. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że można również włączyć w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych dostaw częściowo realizowanych przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczanych przez UKEF. Janusz Władyczak, prezes KUKE, komentuje: „To duże ułatwienie dla polskich eksporterów współpracujących na rynkach trzecich z brytyjskimi kontrahentami. Przede wszystkim oznacza przyspieszenie procedury ubezpieczania międzynarodowych projektów przez zastosowania prostszych rozwiązań w finansowaniu, czyli jednolitych warunków płatności za towary dostarczone przez polskich i zagranicznych eksporterów oraz uzyskanie jednej polisy ubezpieczeniowej zamiast dwóch wystawianych w takich przypadkach przez obie agencje.”

 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Od 1991 r. oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Data: 15.01.2020
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Mondial Assistance:  najdroższe interwencje medyczne w 2018 r.

Mondial Assistance przygotował zestawienie za 2018 rok, uwzględniające wszelką niezbędną pomoc medyczną udzieloną przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia turystycznego. Najdroższa medyczna interwencja w 2018 roku kosztowała prawie 800 tys. zł. Dotyczyła Polaka, który doznał urazu głowy w USA, a większość kosztów związana była z hospitalizacją. Warto podkreślić, że Stany Zjednoczone od lat są w czołówce krajów z najdroższymi interwencjami. Poniżej zestawienie najdroższej pomocy medycznej udzielonej polskim turystom za granicą w 2018 roku (dane Mondial Assistance); a retoryczne pytanie od nas: czy warto ubezpieczać się za „śmieszne” niskie sumy ofertowane przez touroperatorów, czy samemu zadbać o prawdziwe bezpieczeństwo podczas zagranicznych wojaży, szczególnie do Stanów?….

  1. USA: uraz głowy – krwiak podtwardówkowy, krwawienie podpajęczynówkowe (hospitalizacja, transport do Polski w asyście lekarza oraz syna) – 793 tys. zł.
  2. USA: uraz głowy – krwiak podtwardówkowy (hospitalizacja, transport do Polski w asyście pielęgniarza) – 652 tys. zł.
  3. USA: guz mózgu – zaburzenia czucia kończyn górnych i dolnych, zawroty głowy (hospitalizacja) – 599 tys. zł.
  4. USA: blok serca przedsionkowo-komorowy – bóle w klatce piersiowej (hospitalizacja, założenie stymulatora) – 502 tys. zł.
  5. USA: zapalenie wyrostka robaczkowego (hospitalizacja) – 500 tys. zł.
Mondial Assistance działa na rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Grupa Mondial Assistance jest częścią grupy Allianz. 

Data: 15.02.2019
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

logo.partner-metlife

MetLife Perłą Polskiej Gospodarki

MetLife po raz kolejny zostało wyróżnione tytułem Perły Polskiej Gospodarki. Ubezpieczyciel zająłdrugie miejsce w kategorii „Perły Sektora Finansowego” za konsekwentną realizację polityki i strategii firmy oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki został przygotowany przez Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z redakcją anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market. Opracowany przez naukowców z SGH algorytm szereguje przedsiębiorstwa na podstawie międzynarodowych wskaźników audytorskich. Badanie objęło ponad 2 tys. firm.

MetLife to światowy lider rynku ubezpieczeń, świadczeń pracowniczych oraz usług finansowych, obsługujący  ponad 70 mln klientów w 60 krajach. W Polsce działa pod marką MetLife i ma 4 mln klientów.

Pramerica zmieniła się w Unum

Pramerica  –  w związku ze zmianą właścicielską – zmieniła nazwę na UNUM. Jak zapewnia, zmiana właścicielska spółki i zmiana nazwy nie mają wpływu na zawarte już umowy ubezpieczenia, które będą kontynuowane, a ich warunki pozostaną bez zmian. Unum, po dokładnym przeanalizowaniu możliwości i potrzeb rynkowych, nada nowy wymiar aktualnie realizowanej strategii, inwestując m.in. w segment ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Jest również zainteresowane wdrożeniem nowych rozwiązań cyfrowych usprawniających procesy obsługi klienta oraz rozwiązań produktowych.   Firma przez 20 lat istnienia na polskim rynku zyskała zaufanie ponad 190 000 klientów oferując sprawdzone i rzetelne produkty w oparciu o najlepsze standardy sprzedażowe.

Pramerica od 1999 roku oferuje na polskim rynku ochronne ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych i firm. Spółka należy do amerykańskiej grupy Unum.

Data: 18.01.2019
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Future Healthcare wchodzi na polski rynek ubezpieczeń zdrowotnych. /

future_healthcare_logo

Future Healthcare wchodzi na polski rynek ubezpieczeń zdrowotnych.

30 stycznia oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w Polsce międzynarodowa firma Future Healthcare, która działa od 15 lat w Europie Zachodniej i widzi duży potencjał polskiego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Zakłada, że jego wartość może sięgnąć 9 mld zł, a ubezpieczeniami objętych zostanie 9 mln klientów. Na polskim rynku jest miejsce na zaproponowanie nowej formy współpracy z dostawcami medycznymi – Fee-for-Service.

Jak wyjaśnia przedstawiciel firmy: „Działając w imieniu zakładów ubezpieczeń, płacimy bezpośrednio za usługi. Jednym z elementów oferty Future Healthcare jest platforma internetowa FH.net, która umożliwi kontrolowanie wszystkich interakcji pomiędzy klientem a dostawcą medycznym”.

Future Healthcare jest prywatną grupą międzynarodową utworzoną w 2003 r., z centralą w Lizbonie i biurem w Zurychu. Oferuje klientom korporacyjnym – zakładom ubezpieczeń, bankom, dystrybutorom – kompleksowy portfel usług ułatwiających projektowanie, tworzenie oraz obsługę produktów i usług w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń na życie.

Data: 12.03.2018
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Onkopensa – ochrona na wypadek nowotworu złośliwego. /

Compensa-logo

Onkopensa – ochrona na wypadek nowotworu złośliwego.

Compensa wprowadziła ubezpieczenieOnkopensa” na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Oferta dedykowana jest klientom, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z 3 produktów: Compensa Rodzina, ubezpieczenie NNW, Ubezpieczenie Rolne. W ramach ubezpieczenia Compensa gwarantuje wypłatę odpowiednio 50, 100 lub 150 tys. zł, w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty jest zdiagnozowanie u ubezpieczonego nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, potwierdzone badaniem histopatologicznym.

Np. w ramach NNW – ubezpieczenie dedykowane jest dla osób indywidualnych w wieku 18-60 r.ż. Ochrona może być kontynuowana do 65 r.ż. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 1 rok. Klient otrzymuje 5-letnią gwarancję utrzymania składki ubezpieczeniowej odpowiedniej do wieku, w którym zakupił ubezpieczenie. Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, u której nie zdiagnozowano wskazanych w oświadczeniu chorób. Polisę z klauzulą „Onkopensa” można wystawić za pośrednictwem portalu sprzedażowego Compensy bez konieczności konsultacji z centralą.

Compensa jest częścią Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Vienna Insurance Group jest w Europie Środkowo-Wschodniej jedną z największych grup ubezpieczeniowych.

Data: 12.03.2018
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Nowa oferta ubezpieczeń korporacyjnych Ergo Hestii. /

ergo_hestia

Nowa oferta ubezpieczeń korporacyjnych Ergo Hestii.

Ergo Hestia uruchomiła ofertę pełnej obsługi ubezpieczeń korporacyjnych. Teraz w jednym miejscu, w ramach Hestia Corporate Solutions, brokerzy i klienci znajdą rozwiązania z zakresu predykcji i prewencji, powstałe na bazie wieloletnich doświadczeń inżynierów ryzyka, ekspertów z zakresu underwritingu i likwidacji szkód.

W nowym zakresie ubezpieczenia przed atakami cybernetycznymi klienci uzyskują między innymi rozszerzenia ochrony o pokrycie kosztów kar administracyjnych, okupów, uszkodzeń sprzętu czy utraty zysku.

Dodatkowo w ramach odpowiedzialności cywilnej ERGO Hestia uwzględniła pokrycie sumy zadośćuczynienia nakładanego na przedsiębiorcę w wyniku wycieku danych osobowych czy kosztów postępowań i zasądzanych kar.

Firma cyberodporna, to pierwszy element układanki, którą ubezpieczyciel zamierza odsłaniać krok po kroku, podczas kolejnych konferencji prezentujących zakres ochrony Hestia Corporate Solutions.

Grupa Ergo należy do Munich Re. Obecna na naszym rynku zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie.

Data: 12.03.2018
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

O ubezpieczeniu na wypadek wandalizmu. /

wandalizm

O ubezpieczeniu na wypadek wandalizmu.

W 2016 r. stwierdzono niemal 42,5 tys. przestępstw polegających na uszkodzeniu czyjejś własności, o 1,1 tys. mniej niż rok wcześniej – podaje Komenda Główna Policji.

Compensa informuje, że kontakt z odpowiednimi służbami jest bardzo istotny, jeśli poszkodowany chce skorzystać z ubezpieczenia
i otrzymać odszkodowanie za zniszczoną własność. Są kategorie zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciele wymagają potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policję, bo sporządzona w związku z tym notatka pozwala dokładnie określić przyczynę i zakres szkody. Dotyczy
to przede wszystkim kradzieży, włamań czy właśnie aktów dewastacji mienia, czyli wandalizmu. Co istotne, jest to ważne niezależnie od wartości powstałej szkody. Aby uzyskać ochronę w jak najszerszym zakresie, niekiedy trzeba uzupełnić podstawowe ubezpieczenie
o rozszerzenia odnoszące się do konkretnie wskazanych form dewastacji mienia, np. graffiti.

Compensa jest częścią Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Vienna Insurance Group jest w Europie Środkowo-Wschodniej jedną z największych grup ubezpieczeniowych.

 

Data: 21.05.2017
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

KUKE współpracuje z chińskim Sinosure

kuke logo

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Chińska Korporacja Kredytów Eksportowych Sinosure podpisały umowę o współpracy. Daje to nowe możliwości kooperacji handlowej dla przedsiębiorców z Polski i Chin. Porozumienie z główną agencją kredytów eksportowych na świecie jest nie tylko kontynuacją współpracy Polska-Chiny. W ten sposób przedsiębiorcy w obu krajach mogą teraz liczyć na łatwiejszy dostęp do finansowania na obu rynkach. Dokument pomoże przyciągnąć chińskie inwestycje do Polski i stworzy platformę do dyskusji na temat wspólnych projektów, obejmujących instrumenty zabezpieczające ryzyko finansowe. Sinosure jest instytucją finansową założoną przez chiński rząd. W 2016 r. wartość obrotów ubezpieczonych przez Sinosure w naszym kraju wyniosła 1,85 mld USD, a łącznie od powstania agencji osiągnęła poziom ponad 13 mld USD.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Od 1991 r. oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Data: 21.05.2017
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Allianz – ubezpieczenia w abonamencie

Allianz logo

Allianz wprowadza ubezpieczenie, za które można płacić w ramach miesięcznego abonamentu. Składka może być płatna jednorazowo bądź w 2 lub 4 ratach, a elastyczna konstrukcja produktu pozwala na samodzielne skomponowanie ubezpieczenia poprzez wybór jego sumy i zakresu ochrony spośród wyselekcjonowanych grup ryzyk, które można ze sobą dowolnie łączyć. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę na wypadek najpoważniejszych ryzyk w 4 różnych obszarach: Twój Dom, Twoja Odpowiedzialność Cywilna, Twoje Zdrowie, Twoje Dzieci. Łącznie przygotowano 12 modułów, z których klient może dowolnie wybierać ryzyka, na wypadek jakich chciałby się ubezpieczyć. Nowością jest m.in. przyjazny dla klientów i agentów serwis sprzedażowy dostępny w internecie oraz na urządzeniach mobilnych. Wystarczy, aby klient podał kilka podstawowych danych, wybrał zakres ochrony i sumę ubezpieczenia, a cały proces kończy się decyzją i ofertą ubezpieczenia.

Allianz to niemiecka grupa świadcząca usługi ubezpieczeniowe i finansowe w 70 krajach Europy i świata. Według rankingu Forbes, Allianz jest największym ubezpieczycielem na świecie biorąc pod uwagę kombinację przychodów, zysku, zarządzanych aktywów i wartości rynkowej.  Na polskim rynku działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz emerytalnym i funduszy inwestycyjnych.

Data: 21.05.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Rośnie popularność ubezpieczeń turystycznych

ubezp. turystyczne

Rośnie popularność ubezpieczeń turystycznych

Compensa informuje, że od początku tego roku NFZ wydał 588 tys. kart EKUZ (o 17 proc. więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku). Z kolei zeszłoroczny wynik pod względem liczby wydanych kart jest o 220 tys. wyższy od rekordowego zainteresowania w 2015 r. Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami turystycznymi widać wyraźnie przed weekendem majowym, przez cały sezon wakacyjny aż do końca września. A oto przykład, że warto się doubezpieczyć, gdyż posiadanie tylko karty EKUZ nie zawsze wystarczy… W Hiszpanii samo wezwanie karetki może kosztować ok. 480 euro; są sytuacje, że za transport poszkodowanej osoby do Polski z terytorium Unii Europejskiej wystawiane były rachunki na kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro. Kupując polisę turystyczną, warto przestudiować zapisy umowy i sprawdzić czy posiadane ubezpieczenia odpowiada charakterowi wyjazdu i miejscu, w które się wybieramy, a ochrona, którą dostajemy jest taka, jakiej byśmy oczekiwali.

Compensa jest częścią Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Vienna Insurance Group jest w Europie Środkowo-Wschodniej jedną z największych grup ubezpieczeniowych.

Data: 21.05.2017
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Gothaer:
na Sylwestra OC dla przedsiębiorcy. /

gothaer

Gothaer: na Sylwestra OC dla przedsiębiorcy.

Gothaer zwraca uwagę na niebezpieczne zdarzenia, które mogą mieć miejsce w sylwestrową noc i dodaje, że wszelkie sytuacje,
które zaistniały z winy przedsiębiorcy np. zniszczenie odzieży gościa, mogą stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie przez klienta. Jak podkreśla Gothaer, w przypadku posiadania OC w związku z prowadzoną działalnością to ubezpieczyciel odpowiada za wypłatę odszkodowania za wyrządzoną w lokalu szkodę.

Restauratorzy czy właściciele salonów kosmetycznych przy zakupie ubezpieczenia powinni zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, trzeba bowiem pamiętać o tym, że kwoty odszkodowań przyznawanych przez sądy w Polsce są coraz wyższe i kwota 100 tys. zł, która była wystarczająca kilka lat temu, teraz może być zdecydowanie za niska. Oferta ubezpieczenia dla tego typu działalności jest bardzo bogata.

Gothaer (d. PTU) w Polsce oferuje produkty ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Grupa Gothaer to jeden
z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech.

 

Data: 22.12.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Aplikacja GEO Care dla klientów Ergo Hestii. /

ergo_hestia

Aplikacja GEO Care dla klientów Ergo Hestii.

Europ Assistance wprowadziło aplikację mobilną GEO Care, umożliwiające śledzenie aktualnego położenia pomocy drogowej.
Z funkcjonalności tej korzystają m.in. klienci Ergo Hestii. Aplikacja GEO Care wykorzystuje technologię GPS, która pozwala na ustalenie aktualnej pozycji pojazdu pomocy drogowej.

Rozwiązanie GEO Care umożliwia dostęp do rzeczywistych danych dotyczących wykonywanej usługi, w tym podglądu trasy przejazdu usługodawcy, obecnego statusu realizacji usługi, czy dostępności danego usługodawcy. Kolizja czy awaria auta zawsze wiąże się ze stresem, dlatego tak ważna jest dokładna i szybka informacja, co będzie się działo dalej. Zaczynając od infolinii, gdzie klientów Hestii wita Jerzy Stuhr, przez rzetelną pomoc konsultantów po wdrożoną możliwość monitorowania czasu i trasy przyjazdu pomocy drogowej.

Grupa Ergo należy do Munich Re. Obecna na naszym rynku zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie. Europ Assistance jest częścią międzynarodowej grupy, w Polsce obecne od 1996 r. Jego działalność obejmuje pomoc assistance w czterech dziedzinach: podróż, zdrowie, samochód, dom i rodzina.

 

Data: 22.12.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Brokerzy są darzeni zaufaniem klientów. /

aig

Brokerzy są darzeni zaufaniem klientów.

Jak wynika z raportu AIG „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce”, blisko 60 proc. firm polega na brokerze lub niezależnym doradcy w kwestii wyznaczania limitów odpowiedzialności dla produktów ubezpieczeniowych, zaś według 57 proc. konsumentów indywidualnych, na opinii brokera można zawsze polegać. Wzrost zaufania do brokerów to bezpośredni efekt długotrwałego procesu edukacji oraz pracy nad dywersyfikacją usług i poprawą relacji z klientami.

Polski rynek zrównał się pod tym względem ze standardami światowymi. W ostatnim czasie, w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby klientów indywidualnych czy korporacyjnych, brokerzy mocno postawili na specjalizację i zaczęli oferować klientom różnego rodzaju rozwiązania niestandardowe.

AIG jest jedną z najbardziej znanych światowych grup ubezpieczeniowych. W Polsce obecna jako AIG Europe Oddział w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych.

 

Data: 2.11.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Nationale-Nederlanden może prowadzić działalność w dziale majątku. /

Nationale_Nederlanden1

Nationale-Nederlanden może prowadzić działalność w dziale majątku.

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w obszarze ubezpieczeń majątkowych przez Nationale-Nederlanden. Zezwolenie obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia wypadku, choroby, szkód, odpowiedzialności cywilnej ogólnej (z wyłączeniem OC komunikacyjnego), kredytu, ryzyk finansowych, a także ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Grupa NN zajmuje się w świadczeniem usług ubezpieczeniowych oraz zarządzaniem inwestycjami. Działa w ponad 18 krajach. Firma wywodzi się
z Holandii i ma 170-letnią historię.

 

Data: 2.11.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

MetLife: dziecko najlepszą inwestycją. /

metlife

MetLife: dziecko najlepszą inwestycją.

Z początkiem października ruszyła kampania MetLife „Twoje dziecko to najlepszy start-up na świecie!”. Skierowana jest do osób, które chcą zapewnić swojemu dziecku dobry start w dorosłe życie. Głównym elementem kampanii jest konkurs internetowy.

Na stronie DzieciakiStartupy.pl rodzice mogą zamieszczać krótkie filmiki z pomysłami swoich dzieci na to, jak zmienić świat na lepsze.
Na laureatów czekają nagrody. W kampanii MetLife chce zwrócić uwagę rodziców na potencjał, jaki drzemie w ich dzieciach, a także podpowiedzieć, co zrobić, żeby tego potencjału nie zaprzepaścić. W kampanii promowany jest pakiet „MetLife Gwarantowana Ochrona plus Bezpieczne Dziecko Premium” – ubezpieczenie na życie, które umożliwia gromadzenie kapitału na start dla dziecka.

MetLife to światowy lider rynku ubezpieczeń, świadczeń pracowniczych oraz usług finansowych, obsługujący ponad 70 mln klientów w 60 krajach.
W Polsce działa pod marką MetLife i ma 4 mln klientów.

 

Data: 2.11.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Lloyd’s: europejskie firmy nie doceniają cyberryzyk. /

lloydslondon

Lloyd’s: europejskie firmy nie doceniają cyberryzyk.

92 proc. europejskich firm doświadczyło w ciągu ostatnich 5 lat jakiejś formy cybernaruszenia, jednak tylko 42 proc. z nich obawia się kolejnego incydentu w przyszłości wynika z badania Lloyd’sa „Facing the cyber risk challenge”. Wyniki badania powinny służyć jako ostrzeżenie. Firmy są bowiem zbyt pewne siebie, jeśli chodzi o przygotowanie się do cyberincydentu i jego ewentualnych skutków
dla biznesu.

Lloyd’s zwraca uwagę, że zgodnie z nadchodzącymi europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych, organizacje obsługujące dane obywateli Unii Europejskiej będą zobowiązane do zgłaszania przypadków naruszeń w ciągu 72 godzin. Grozi im także kara w wysokości
20 mln euro za braki w zabezpieczeniu danych. Mimo to, 72 proc. europejskich firm przyznaje, że nie do końca rozumie potencjalne konsekwencji nowych przepisów dla swojego biznesu.

Lloyd’s jest najstarszym, liczącym ponad 300 lat, działającym rynkiem ubezpieczeniowym na świecie. Dzięki niepowtarzalnej
strukturze chwali się, iż nigdy nie odmówił wypłaty należnego odszkodowania.

 

Data: 29.09.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Link4 szykuje ubezpieczenie z telematyką. /

link4

Link4 szykuje ubezpieczenie z telematyką.

Link4 wraz z NaviExpert pracują nad produktem ubezpieczeniowym, w którym styl jazdy kierowcy będzie miał wpływ na cenę ubezpieczenia. Od ponad roku Link4 oferuje ubezpieczenia komunikacyjne wraz z nawigacją NaviExpert wzbogaconą o moduł telematyczny „Bezpieczna jazda z Link4”. By sprawdzić, jak telematyka przekłada się na styl jazdy, przebadano ponad dwa tysiące kierowców. Wśród nich: klientów Link4, którzy podróżują z włączoną nawigacją NaviExpert analizującą na bieżąco ich styl jazdy, oraz użytkowników NaviExpert z nawigacją
bez aplikacji ubezpieczyciela, których dane dostawca nawigacji przetwarza anonimowo.

Wyniki badań potwierdzają, że klienci korzystający z aplikacji Link4 jeżdżą bezpieczniej. Analizy wskazują, że osoby, które otrzymują informację zwrotną o stylu jazdy, rzadziej i w mniejszym stopniu przekraczają dozwoloną prędkość oraz płynniej przyspieszają i hamują.

Link4 jest pionierem i liderem ubezpieczeń direct w Polsce. Współpracuje też z multiagencjami i brokerami, a także z bankami
i sieciami handlowymi. Firma wchodzi w skład grupy PZU.

Data: 29.09.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Ubezpieczenie dziecka w nowym roku szkolnym. /

748913

Ubezpieczenie dziecka w nowym roku szkolnym.

Eksperci Ergo Hestii podpowiadają, jak najlepiej zabezpieczyć dzieci w nowym roku szkolnym, i zalecają zakup ubezpieczenia. Wielu rodziców sądzi, że ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe, dlatego nie weryfikuje, czy ich dzieci są objęte ochroną.

Ostatnio jednak coraz więcej szkół decyduje się na wybór oferty ubezpieczenia w porozumieniu z radami rodziców. Czasami o wyborze danej oferty decyduje wysokość składki, a czasami – zakres i suma ubezpieczenia. Do niedawna było to średnio 10 tys. zł, dziś odnotowuje się wzrost o średnio 50 proc. Ergo Hestia zaleca rodzicom, by zapoznawali się z OWU ubezpieczenia szkolnego oraz sprawdzili,
które urazy są objęte ochroną. Radzi również, by ubezpieczyć pociechy dodatkowo, poza szkołą.

Grupa Ergo należy do Munich Re. Obecna na naszym rynku zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie.

Data: 19.09.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Saltus: jak wybrać prywatną opiekę medyczną. /

saltus

Saltus: jak wybrać prywatną opiekę medyczną.

Według najnowszych danych CBOS, Polacy najczęściej łączą pomoc oferowaną przez NFZ z prywatnymi usługami. W 2016 r. aż 84 proc. Polaków skorzystało z pomocy lekarza – większość w ramach publicznego systemu, jednak prawie co drugi pytany pacjent leczył się także prywatnie. Większość osób korzystających z polis zdrowotnych to pracownicy objęci ubezpieczeniami grupowymi. Coraz częściej
są to przedstawiciele sektora MSP.

Zapewnienie prywatnej opieki medycznej przestało być domeną dużych organizacji i korporacji. Ważne jest, by sprawdzić zakres terytorialny placówek. Na tym polu widać przewagę ubezpieczeń zdrowotnych nad pakietami przygotowanymi przez sieci medyczne. Ważny jest także zakres świadczonych usług – istotna jest zarówno szeroka lista specjalistów, jak i możliwość skorzystania z badań diagnostycznych.

Saltus Ubezpieczenia to marka specjalizująca się w ubezpieczeniach korporacyjnych. Oferta produktowa to m.in. ubezpieczenia typu employee benefits, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa.

Data: 19.09.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób. /

ubezpieczenie_choroba

Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób.

Compensa zwraca uwagę, że w Polsce co roku choroby krążenia i nowotwory odpowiadają za ponad 2/3 spośród 380 tys. zgonów. Poważne zachorowanie destabilizuje życie prywatne i zawodowe chorej osoby, co oznacza, że może zachwiać finansową stabilnością domowego budżetu.

W takiej sytuacji możliwe jest otrzymanie świadczenia w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie. Utrzymanie rodziny w czasie ewentualnej walki z poważną chorobą jest nie mniej ważne, niż trafna diagnoza lekarza czy skuteczny proces leczenia. Ubezpieczenie na życie ma przede wszystkim pełnić funkcję finansowego zabezpieczenia, w przypadku utraty przez chorego źródła dochodu, np. utraty zdolności prowadzenia firmy. Aby to wsparcie było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia powinien zostać rozszerzony o ochronę na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań i – niekiedy traktowanych osobno – nowotworów.

Compensa jest częścią Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Vienna Insurance Group jest w Europie Środkowo-Wschodniej jedną
z największych grup ubezpieczeniowych.

Data: 19.09.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

AIG o cyber-ubezpieczeniach. /

cyfrowa-rewolucja

AIG o cyber-ubezpieczeniach.

AIG przypomina polskim przedsiębiorcom o potrzebie korzystania ze specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, które nie tylko zapewniają ochronę na wypadek cyberataku, lecz także pełnią ważną funkcję prewencyjną. Polskie firmy ubezpieczeniowe już odpowiadają
na rosnące potrzeby klientów w zakresie cyber-ubezpieczeń.

Dla przykładu AIG oferuje pakiet CyberEdge, którego zadaniem jest przeciwdziałanie długofalowym skutkom wycieku danych oraz innych następstw cyberataków. Zagrożenia związane z ryzykiem cybernetycznym są dziś równie realne dla polskich przedsiębiorstw
jak potencjalne zagrożenia fizyczne. Na atak cybernetyczny narażona jest każda firma zarządzająca danymi w formie elektronicznej, przechowywanymi na komputerach, serwerach czy w internecie.

AIG jest jedną z najbardziej znanych światowych grup ubezpieczeniowych. W Polsce obecna jako AIG Europe Oddział w Polsce
w ubezpieczeniach majątkowych.

Data: 23.07.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

SALTUS: Ubezpieczenia zdrowotne nie tylko dla bogatych. /

ubezpieczenie_zdrowotne_2

SALTUS: Ubezpieczenia zdrowotne nie tylko dla bogatych.

Wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych to krok w kierunku obalenia stereotypu, że prywatne leczenie jest przywilejem jedynie bogatych. Sukcesywny przyrost liczby zakupionych prywatnych polis zdrowotnych świadczy o tym, że możemy już mówić o stałym trendzie
i rosnącej grupie świadomych klientów. Nawet ci z przeciętnymi dochodami zdają sobie sprawę z korzyści takiego ubezpieczenia i szukają odpowiednich rozwiązań. Jednym z nich mogą być np. grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

W obliczu zmian demograficznych i coraz mniejszej wydolności państwowej służby zdrowia prywatne ubezpieczenie będzie coraz częściej pełnić istotną funkcję uzupełniającą. Edukacja oraz profilaktyka to oprócz świadomości konsumenckiej czynniki, nad którymi warto jeszcze popracować. Pozwolą one w przyszłości na sprawne leczenie
i korzystanie z odpowiedniej opieki.

Saltus Ubezpieczenia to marka specjalizująca się w ubezpieczeniach korporacyjnych. Oferta produktowa obejmuje m.in. ubezpieczenia typu employee benefits, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa.

Data: 23.07.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

AIG z odpowiedzią na współczesne ryzyka. /

aig

AIG z odpowiedzią na współczesne ryzyka.

AIG zidentyfikowało sześć narastających typów zagrożeń i trendów w zakresie ryzyka i przygotowało ubezpieczenia będące
na nie odpowiedzią. Wśród zdiagnozowanych ryzyk znalazły się zagrożenia terrorystyczne, środowiskowe, również cybernetyczne.

AIG przygotowuje oferty dla firm z różnymi poziomami zabezpieczeń. AIG uczula również na ryzyka związane z automatyzacją procesów,
na które odpowiedzią jest np. rozwiązanie AIG dla brokerów, zagrożenia związane z koncentracją kapitału wokół strategicznych inwestycji oraz międzynarodowym przepływem ludzi, firm, usług i inwestycji.

AIG jest jedną z najbardziej znanych światowych grup ubezpieczeniowych. W Polsce obecna jako AIG Europe Oddział w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych.

Data: 22.06.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Nationale-Nederlanden: Polacy nie oszczędzają na emeryturę. /

Nationale_Nederlanden1

Nationale-Nederlanden: Polacy nie oszczędzają na emeryturę.

Według raportu „Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość?” przeprowadzonego przez TNS na zlecenie Nationale-Nederlanden, Polacy nie oszczędzają. Tylko 14 proc. decyduje się dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość. Mimo świadomości, że poziom świadczeń emerytalnych nie pozwoli zaspokoić podstawowych potrzeb (74 proc.), większość nie zamierza zacząć oszczędzać (64 proc.).

Respondenci deklarują natomiast, że po przejściu na emeryturę planują dorabiać, podejmując dodatkową pracę (61 proc.). Wg raportu Polacy niechętnie oszczędzają, ponieważ obawiają się, że nie dysponują odpowiednio wysokimi kwotami, aby skutecznie zabezpieczyć się
w dłuższej perspektywie czasu. A prawda jest taka, że im wcześniej zaczniemy gromadzić środki na koncie emerytalnym, tym szybciej zaczną one na siebie zarabiać.

Grupa NN specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i ma ponad 150-letnią historię.

Data: 22.06.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Oszczędzanie na dobry start dziecka. /

oszczedzanie1

Oszczędzanie na dobry start dziecka.

Polacy wciąż nie oszczędzają na przyszłość dziecka, chociaż na rynku dostępnych jest coraz więcej umożliwiających to produktów. Według „Diagnozy Społecznej 2015”, 55 proc. gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności.

Przyczyn należy doszukiwać się w poziomie zamożności społeczeństwa oraz wysokim koszcie utrzymania rodziny. Jeśli wierzyć zeszłorocznym szacunkom Centrum im. Adama Smitha, wychowanie jednego dziecka od narodzin do 19. roku życia kosztuje nawet 190 tys. zł.

W Compensie do ubezpieczenia na życie i dożycie z wypłatą gwarantowanego świadczenia na koniec umowy może przystąpić dziecko już
od 3. miesiąca życia. Minimalna składka miesięczna wynosi 100 zł. W takim przypadku po 18-letnim okresie ubezpieczenia otrzyma ono 22 tys. zł.

Compensa jest częścią Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Vienna Insurance Group jest w Europie Środkowo-Wschodniej jedną z największych grup ubezpieczeniowych.

Data: 04.06.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych po I kw. 2016 r. /

Wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych po I kw. 2016 r.

W I kw. 2016 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 135 mln zł. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Liczba ubezpieczonych osób wzrosła rok do roku w I kw. 2016 r. o 31 proc., do 1,57 mln. W Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne kupowane są najczęściej przez pracodawców dla pracowników, lub opłacane są przez pracowników w ramach ubezpieczenia grupowego.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie internetowej PIU.

Data: 04.06.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Przed EURO 2016. /

euro2016

Przed EURO 2016.

Mondial Assistance (firma z grupy Allianz) przypomina, by przed wyjazdem do Francji na Euro 2016 kupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne i nie ograniczać się jedynie do karty EKUZ. Wyjazd planuje 33 tys. szczęśliwców, którym udało się wylosować bilety na mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej. W każdym mieście, w którym odbywać się będą mecze, zorganizowane zostaną także strefy kibica.

Zakup polisy turystycznej zapewni nie tylko dostęp do większej ilości placówek medycznych niż EKUZ, ale również ograniczy do minimum wszelkie formalności. Ubezpieczenie turystyczne daje podróżnikowi pełen komfort i wsparcie w trudnych sytuacjach. Koszt ubezpieczenia
na wyjazd do Francji to jedynie ok. 5-7 zł za dzień.

Osobom wybierającym się do Francji autem Mondial Assistance radzi zadbać o odpowiednie assistance oraz o właściwe wyposażenie samochodu. Cena krótkookresowego assistance nie przekracza kilkudziesięciu złotych za tygodniowy wyjazd.

Data: 31.05.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Warto pomyśleć o burzach… /

aktualnosci_burza

Warto pomyśleć o burzach…

Warta podaje, że w okresie od maja do września do ubezpieczyciela zgłaszanych jest dwa razy więcej szkód z tytułu deszczu, przepięć
i huraganów niż w pozostałej części roku. Aż 90 proc. szkód wyrządzonych przez piorun to tzw. szkody przepięciowe.
W przeciwieństwie do części ofert z rynku, w ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty ochrona na wypadek przepięć to standard, dzięki któremu można odzyskać koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Ubezpieczyciel zachęca również do assistance, dzięki któremu w sytuacji awaryjnej w domu, np. w razie stłuczenia szyby w oknie podczas gradobicia, zniszczenia rynny podczas burzy lub zatrzaśniętych drzwi podczas wichury, można liczyć na natychmiastową pomoc specjalisty: szklarza, dekarza czy ślusarza.

Data: 31.05.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Jak zagospodarować 500+. /

aktualnosci_rodzina500

Jak zagospodarować 500+.

Aegon wprowadził produkt stworzony z myślą o gromadzeniu kapitału na studia dziecka na wymarzonej uczelni w Polsce lub za granicą.

Klient może wybrać wysokość sumy ubezpieczenia oraz okres trwania umowy, zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami
i możliwościami.

Do wyboru jest 7 pakietów o sumie ubezpieczenia odpowiadającej kosztom 5-letnich studiów w wybranym wariancie. Wysokość składki zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia oraz czasu trwania umowy. Pakiety dostępne są od 208 zł miesięcznie, a maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić 750 tys. zł.

Data: 31.05.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Grupa Ergo Hestia. /

Grupa Ergo Hestia umacnia się na pozycji wicelidera polskiego rynku ubezpieczeń.

Niekorzystne otoczenie rynkowe, w tym wojna cenowa w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, miało negatywny wpływ na działalność Ergo Hestii w 2015 r. Strata netto spółek sięgnęła 20,03 mln zł, a wynik techniczny wyniósł -66,19 mln zł. Dynamika sprzedaży grupy wyniosła 107,8 proc., podczas gdy rynek osiągnął rezultat 99,8 proc. Wartość składki przypisanej brutto wyniosła 5,36 mld zł. Majątkowa spółka Ergo Hestii zebrała 3,72 mld zł składki przypisanej brutto, o 8,1 proc. więcej niż w 2014 r.

Życiowa spółka Ergo Hestii zebrała w 2015 r. 1,64 mld zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 23,96 mln zł, a wynik techniczny 29,79 mln zł. Jak podsumowuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes Ergo Hestii ds. finansowych: „Grupa Ergo Hestia konsekwentnie rośnie w siłę i otacza ochroną coraz większą liczbę klientów.

Cieszymy się, że udało nam się umocnić na pozycji wicelidera ubezpieczeń majątkowych”. Grupa Ergo należy do Munich Re.
Obecna na naszym rynku zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie.

Data: 10.04.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

Warta nagrodzona za jakość obsługi klientów. /

Warta otrzymała wyróżnienie „Gwiazda Jakości Obsługi 2016” w badaniu przeprowadzonym w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi – jednego z największych badań opinii publicznej dotyczących jakości obsługi klientów.

Warta otrzymała również najwyższą ocenę (75,9 proc.) w grupie firm ubezpieczeniowych, przewyższając o 2,3 pkt. proc. uśrednioną wartość dla branży. W ramach badania oceniono też prawdopodobieństwo rekomendacji marki na 2016 r. W tym obszarze Warta zanotowała najwyższą wśród konkurencji dynamikę wzrostu, osiągając 11,1 proc. w latach 2014-2016.

Bogusława Potacka, dyrektor Departamentu Marketingu i PR w Warcie, komentuje: „Jesteśmy dumni, że jakość obsługi Warty została oceniona najwyżej na rynku, co przede wszystkim jest zasługą naszych agentów i zespołu do spraw likwidacji szkód. Wynik badania utwierdził nas w przekonaniu, że obrana droga i wdrażanie innowacyjnych udogodnień dla klientów przynosi zakładane efekty”. Warta jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

JAKOŚĆ OBSŁUGI 76%
DYNAMIKA WZROSTU 11%

Data: 13.03.2016
Informacje oparte na Internetowym Tygodniku Ubezpieczeniowym PIU.

34,8 mld zł – tyle wyniosła wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem w 2015 r.

Ubezpieczeniowe ABC. /

Dyspaszer
Pojęcie używane w ubezpieczeniach morskich. Zgodnie z kodeksem morskim jest to osoba, której zadaniem jest wyliczenie i podział kosztów awarii wspólnej pomiędzy uczestników wyprawy morskiej. Dyspasza może być świadczona tylko przez dyspaszera wpisanego na listę dyspaszerów prowadzoną przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

Umowa podstawowa
Umowa ubezpieczenia zawarta między ubezpieczycielem a ubezpieczającym (na jego rachunek lub na rachunek ubezpieczonego) na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Może być podstawą do zawarcia umów dodatkowych. Stosowana jest w przypadkach, gdy liczy się elastyczność konstrukcji umowy i jej dostosowanie do konkretnych, specyficznych potrzeb klienta a najczęściej występuje w ubezpieczeniach na życie.

Gwarancja dziesięcioletnia
Produkt ubezpieczeniowy dotyczący procesu inwestycyjnego. Jest to zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej sumy pieniężnej wskazanemu beneficjentowi w przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia przez wykonawcę budowlanego.

Jej celem jest pokrycie kosztów związanych z ewentualnym wykryciem wad w konstrukcji budynku. Gwarancja dziesięcioletnia, zgodnie ze swoją nazwą, obejmuje okres 10 lat po zakończeniu procesu budowy.

Zawarcie jej jest obowiązkowe we Francji, gdzie produkt ten powstał, a także w kilku innych krajach – np. w Egipcie.