Kontakt

KONTAKT IBC MANAGER

Biuro Handlowe i adres do korespondencji

ul. Batalionów Chłopskich 76/33; 01-308 Warszawa

Adres e-mail: biuro@ibcmanager.pl
Profil LinkedIn: Otwórz Serwis LinkedIn

Siedziba
ul. Batalionów Chłopskich 76/33; 01-308 Warszawa

Regon – 3640101660
NIP – 522-305-81-57

Zarząd
Piotr Winek – Prezes Zarządu

Roman Lercher – Wiceprezes Zarządu

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000608985
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Zezwolenie KNF
IBC Manager sp. z o.o posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej Nr 2267/16 wydane przez UKNF w dniu 15.04.2016 r. Nr w rejestrze UKNF – 2146/U

Ubezpieczenie OC brokera
Polisa nr K-09175774 wystawiona przez InterRisk TU SA Vienna Insurance Group; ważna do 31 marca 2025 roku
Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 8 359 133,90 PLN
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 5 648 070,49 PLN

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Mapa dojazdu