Kilka słów o nas

IBC Manager sp. z o.o. to nowy podmiot na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Świadczymy pełen zakres usług brokerskich wynikających z Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Naszym Klientom zapewniamy wszechstronny i niezbędny serwis:

  • profesjonalny audyt ubezpieczeniowy (analiza rodzaju i wielkości ryzyka);
  • znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań (najkorzystniejsze oferty towarzystw ubezpieczeniowych);
  • negocjacje ostatecznych warunków ubezpieczenia oraz ulokowanie w sprawdzonym towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • nadzór na sprawnym przebiegiem ubezpieczenia oraz likwidacją szkód.

Zespół i kompetencje

Będąc partnerem Klubu Biznesowego ,,Manager Business Hub” równocześnie wspieramy naszych Klientów w obszarze rozwoju biznesu, wsparcia wizerunku firmy czy managerów a także promocji działalności danej firmy (produkcja, usługi).

Młodzi swoim rodowodem (od marca 2016) legitymujemy się kilkunastoletnimi, praktycznymi doświadczeniami tak w zarządzaniu biznesem jak i osiągnięciami na polu ubezpieczeniowym. Nie ma dla nas tematów „nie do wzięcia” – gdyż w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych stosujemy sprawdzoną metodę „konsorcjum brokerskiego”.

Pomimo sprawnego poruszania się we wszystkich branżach i sektorach gospodarki jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to naszą silną i niekwestionowaną stroną są duże grupowe ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne

Piotr Winek

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku finansowym. Swoje doświadczenia zdobywał w wielu bankach, między innymi PBK SA, Kredyt Bank SA , BOŚ Bank SA i PKO Banku Polskim. Pełnił również funkcje managerskie w spółkach z rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, gdzie odpowiadał za zespoły sprzedaży. Certyfikowany trener z zakresu technik sprzedaży i coachingu.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji start-upów, doświadczenie zarówno w obszarze planowania, jak i realizacji strategii biznesowej oraz działań operacyjnych spółek. Jako Prezes zarządu realizował projekt budowy spółki będącej multiagencją ubezpieczeniowo-finansową na zlecenie dużego podmiotu z sektora energetycznego.

Posiada szerokie kontakty biznesowe na poziomie zarządów i rad nadzorczych oraz wyższej kadry kierowniczej na rynku finansowym oraz innych branż.

Założyciel Manager Business Hub organizacji wspierającej relacje w biznesie na poziomie właścicieli i zarządów firm różnych branż. Manager Business Hub swoją działalność prowadzi na terenie Polski i za chwilę również w Chorwacji.

Roman Lercher

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od prawie 30 lat, w którym to okresie poznał tę branżę wszechstronnie – tak od strony klienta (broker) jak i po „drugiej stronie biznesu” (w kilku towarzystwach).

Na początku lat 90-tych współtworzył, z obywatelem Kanady, pierwszą na polskim rynku firmę brokerską, specjalizującą się w ubezpieczeniach życiowych (Canada Brokers sp. z o.o.). Brał czynny udział w budowaniu podwalin Stowarzyszenia Polskich Brokerów. W kilku towarzystwach (m.in. Commercial Union, Allianz czy Norwich Union) realizował głównie działania związane z bezpośrednią sprzedażą, budowaniem sieci i struktur sprzedażowych, także rekrutacją oraz zarządzaniem dużymi sieciami sprzedaży.

Ostatnie lata to poznawanie i tworzenie nowej, specyficznej jakości na polskim rynku – ubezpieczeń zdrowotnych – w ramach pracy w TU Zdrowie SA. Autor jednej z pierwszych książek popularyzujących ideę ubezpieczeń oraz wielu publikacji prasowych w dziennikach i periodykach (Gazeta Bankowa; Puls Biznesu; Asekuracja; MBA Manager). Ekspert w sprawie ubezpieczeń w Manager Business Hub.

Jesteśmy Brokerem Ubezpieczeniowym

czyli.. Kim jest broker?

Najczęściej broker mylony jest z multiagentem lub agentem i gdy proponuje swoją usługę, pada wówczas jednocześnie stwierdzenie i pytanie: „…byli już tacy przed panem, no to ilu PAN ma ubezpieczycieli w swojej ofercie?…” I wtedy mina pytającego bezcenna, jak usłyszy: „wszystkich” albo – „żadnego”.


Od pojawienia się na polskim rynku profesji „brokera ubezpieczeniowego” minęło już ponad 25 lat
, a w dalszym ciągu spotkać się można z nieznajomością tematu… i to nawet wśród kadry menedżerskiej (!).

Najtrafniej rolę i miejsce brokera już w 1991 roku wyjaśnił jeden z czołowych znawców prawa ubezpieczeniowego prof. Eugeniusz Kowalewski: „jest szczególnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na zlecenie i w interesie nie określonego ubezpieczyciela, lecz osoby zainteresowanej uzyskaniem ubezpieczenia, a więc ubezpieczającego. Dba o jego interesy, służy mu swoją fachową radą co do tego, na jakich warunkach można najkorzystniej zawrzeć ubezpieczenie; co oznaczają określone klauzule ubezpieczeniowe; czego należy przestrzegać; czego się domagać; co robić w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (…)

Mając doskonałe rozeznanie rynku ubezpieczeniowego wyszukuje odpowiednich ubezpieczycieli i przeprowadza z nimi rokowania, starając się uzyskać warunki umowy najbardziej korzystne dla swoich klientów. Z reguły broker ubezpieczeniowy zawiera także umowę ubezpieczenia i dopiero zazwyczaj po jej zawarciu informuje ubezpieczającego, kto jest jego ubezpieczycielem. Często jego aktywność nie kończy się w momencie zawarcia umowy.

W zależności od zakresu zlecenia może podjąć się – na przykład – inkasowania składek i przekazywania ich ubezpieczycielowi, pilnowania płatności składek, prowadzenia pertraktacji w sprawie zmian bądź kontynuowania zawartego ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego broker może podjąć się występowania jako rzecznik interesów ubezpieczającego przy likwidacji szkód (…) Jak więc widać – zadania brokera ubezpieczeniowego w dziedzinie ubezpieczeń przekraczają granice zwykłego pośrednictwa”

 

Reasumując – jedyną cechą wspólną brokera i agenta (multiagenta) jest to, że…. obaj są „pośrednikami ubezpieczeniowymi”, lecz usytuowanymi dokładnie po przeciwnych stronach biznesu: BROKER zawsze reprezentuje interes Klienta; AGENT (nawet najbardziej sympatyczny…) zawsze zadba o interes ubezpieczyciela.

insurance1_600x600